הוראות במקרה דליפה

עמוד הבית | הוראות במקרה דליפה
בעת חשד לדליפת גז:
  • סגור את ברזי הכיריים, ברז הביטחון הראשי ואת ברזי מכלי הגז או את ברז הגז של מונה הגז הדירתי (באספקה מרכזית).
  • במקרה של ריח גז בבניין סגור את ברז הגז הראשי בבניין.
  • פתח חלונות ודלתות לאוורור החדר / הדירה.
  • אל תפעיל ואל תנתק תאורה ומכשירים חשמליים - הימנע מיצירת ניצוץ חשמלי.
  • אל תדליק אש בכל צורה שהיא.
  • הזמן מיד טכנאי שירות של כלבו גז או בטלפון חירום 24 שעות ביממה 08-6209154 .
  • פנה את הדירה מדיירי הבית והודע לשכנים.
X